Liinirajatiste järelevalve

Järelevalve teenuste sisuks on liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemiseks lubade väljastamine, antud alal tööde läbiviimise üle järelevalve teostamine ning liinirajatiste paiknemise kontroll ja kättenäitamine.

Teenuse hinnad
Järelevalve teenus tööpäeval 44 €/tund
Järelevalve teenus väljaspool tööpäeva 66 €/tund
Järelevalve teenus väljaspool e-teenindust** 60 €/tk
* Hinnad sisaldavad käibemaksu.
** Hinda rakendatakse, kui teenuse taotlemine toimub väljaspool e-teenindust ning sisaldab spetsialisti väljasõitu ja viibimist objektil kuni 60 min.

Järelevalve teenus sisaldab vajadusel ka tegutsemisloa väljastamist. Miinimum tööaeg on 60 minutit, edasi toimub arveldus 30 minuti kaupa.

Ehitajate portaal  

Teenuste tellimiseks logi sisse Ehitajate portaali.

Sisene  

Mis ja miks on liinirajatiste järelevalve

Liinirajatiste järelevalve peamine ülesanne on side liinirajatiste (kaablikanalisatsioon, maakaablid, õhuliinid, jaotuskohad, sidekaevud jms) nõuetekohase säilimise, terviklikkuse ja seeläbi kvaliteetse sideteenuse osutamise tagamine. Sellest tulenevalt on järelevalve ülesandeks liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemiseks lubade väljastamine, antud alal tööde läbiviimise üle järelevalve teostamine ning intsidentide ennetamine ja lahendamine.

Teine oluline tegevusvaldkond on ehitusobjektidel vahetu tööde jälgimine ja nõuetekohase tehnoloogia ning materjalide kasutamise kontroll, samuti väljasõidud teiste võrguvaldajate trasside (vesi, gaas, küte, elekter jms) avariitöödele siderajatiste tähistamiseks avariitöödel.

Ja kolmas suurem osa meie tegevusest on kinnistuomanikele, projekteerijatele ja arendajatele liinirajatiste uuringute vms tegevuse käigus siderajatiste kättenäitamine.

Enne kaevetööde alustamist uuri, kus asuvad sinu krundil sidekaablid

Maavaldustel või hoonete ümbruses ehitus-, kaeve- ja heakorratöid tehes on oluline, et omanik või tööde teostaja teaksid, kas ja kus asuvad sellel maa-alal sidekaablid. Paljud kaablid on paigaldatud kinnistutele aastakümneid tagasi ja nende kohta võib nii kohalikul omavalitsusel kui ka maaomanikul täpne informatsioon puududa. Sageli on kinnistu mitmeid kordi omanikke vahetanud ja seonduvad dokumendid kaotsi läinud või jäänud vormistamata. Ebameeldivuste vältimiseks uuri liinirajatiste järelevalve spetsialistilt, kus paiknevad sinu maa-alal kaablid. Esmakordne kaablite asukoha kättenäitamine on maaomanikele tasuta.

Tegutsemislubade taotlemiseks, väljasõiduga järelevalve tööde (järelevalve väljakutsete) tellimiseks ning liinirajatiste paiknemise kohta info saamiseks edastage taotlused Ehitajate portaali kaudu. Küsimuste korral võib pöörduda meie piirkondlike järelevalve spetsialistide poole. Kontaktid leiad siit:

Maakond/Linn Asukoht Järelevalve spetsialist Telefon Mobiiltelefon E-post
Tallinn ja Harjumaa Sõle 14, Tallinn Üldtelefon 652 4000    
Raplamaa Paju 3, Rapla Ervin Rinaldo 489 4200 507 8216    
Järvamaa Pärnu 67, Paide Raivo Saluste 385 0799 510 5481    
Jõgevamaa Õuna küla, Jõgeva vald Andrus Nurmik 776 0323 5341 2208    
Põlvamaa Käisi 2, Põlva Einar Nutt 7 993 000 517 5614    
Tartu ja Tartumaa Tähe 104a, Tartu Oleg Kromanov 735 8577 53 412 210    
Võrumaa Vilja 14, Võru Tõnu Hendrikson 799 3060 53 412 207    
Valgamaa Vabaduse 26, Valga Jüri Agar 782 0160 505 1330    
Pärnumaa Rüütli 5, Pärnu Rein Tammaru 443 0700 508 8147    
Pärnumaa Rüütli 5, Pärnu Kaivo Resik 443 0700 5307 6726    
Viljandimaa Leola 47, Viljandi Margus Kask 434 9376 503 0055    
Läänemaa Posti 24, Haapsalu Jaan Kelviste 475 5365 505 1992    
Saaremaa Komandandi 6, Kuressaare Aarne Heinsaar 454 5550 513 4372    
Hiiumaa Leigri väljak 9, Kärdla Aadu Heiste 463 1555 514 9537    
Ida-Virumaa Jaama 10, Jõhvi Jaan Purga 337 8123 526 2792    
Ida-Virumaa Hariduse 18a, Narva Vladimir Mudrov 356 1803 515 4069    
Lääne-Virumaa Kreutzwaldi 5C, Rakvere Helmut Kurvits 322 4431 513 4387    

Mida teha kui oled kaableid ise vigastanud või avastad, et neid on vigastatud?

Sidekaableid vigastades jääb tummaks nii telefon kui kaovad ka telepilt ja internetiühendus. Kaabli lõhkumise kulu hüvitab kaabli lõhkuja. Sidekaabli vigastamise, kahjustamise ohu, varguskatse kahtluse või varguse toimumise korral helista klienditeeninduse numbril 123.

banku