Liinirajatiste järelevalve

Mis ja miks on liinirajatiste järelevalve

Liinirajatiste järelevalve peamine ülesanne on side liinirajatiste (kaablikanalisatsioon, maakaablid, õhuliinid, jaotuskohad, sidekaevud jms) nõuetekohase säilimise, terviklikkuse ja seeläbi kvaliteetse sideteenuse osutamise tagamine. Sellest tulenevalt on järelevalve ülesandeks liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemiseks lubade väljastamine, antud alal tööde läbiviimise üle järelevalve teostamine ning intsidentide ennetamine ja lahendamine.

Teine oluline tegevusvaldkond on ehitusobjektidel vahetu tööde jälgimine ja nõuetekohase tehnoloogia ning materjalide kasutamise kontroll, samuti väljasõidud teiste võrguvaldajate trasside (vesi, gaas, küte, elekter jms) avariitöödele siderajatiste tähistamiseks avariitöödel.

Ja kolmas suurem osa meie tegevusest on täna kinnistuomanikele ja arendajatele liinirajatiste uuringute läbiviimise korraldus looduses, sh eraomanikele või geodeetiliste maamõõdutööde käigus siderajatiste kättenäitamine ning tähistamine.

Enne kaevetööde alustamist uuri, kus asuvad sinu krundil sidekaablid

Maavaldustel või elamu ümbruses ehitus-, kaeve- ja heakorratöid tehes on oluline, et omanik või tööde teostaja teaksid, kas ja kus asuvad sellel maa-alal sidekaablid. Paljud kaablid on paigaldatud kinnistutele aastakümneid tagasi ja nende kohta võib nii kohalikul omavalitsusel kui ka maaomanikul täpne informatsioon puududa. Sageli on kinnistu mitmeid kordi omanikke vahetanud ja seonduvad dokumendid kaotsi läinud või jäänud vormistamata. Ebameeldivuste vältimiseks uuri Elioni liinirajatiste järelevalve spetsialistilt, kus paiknevad sinu maa-alal kaablid.

Esmakordne kaablite asukoha fikseerimine on maaomanikele tasuta. Liinirajatiste paiknemise kohta edasta oma küsimused kas telefonitsi või e-kirja teel Elioni järelevalve spetsialistile. Üldised küsimused saada aadressil  , piirkondlikud otsekontaktid leiad siit:

Maakond/Linn Asukoht Järelevalve spetsialist Telefon Mobiiltelefon E-post
Tallinn ja Harjumaa Sõle 14, Tallinn Üldtelefon 652 4000    
Raplamaa Paju 3, Rapla Ervin Rinaldo 489 4200 507 8216    
Järvamaa Pärnu 67, Paide Raivo Saluste 385 0799 510 5481    
Jõgevamaa Õuna küla, Jõgeva vald Andrus Nurmik 776 0323 5341 2208    
Tartu ja Tartumaa Tähe 104a, Tartu Einar Nutt 5341 2210 517 5614    
Tartu ja Tartumaa Tähe 104a, Tartu Oleg Kromanov 735 8577 505 7147    
Põlvamaa Võru 29, Põlva Tõnu Hendrikson 799 3060 5341 2207    
Võrumaa Vilja 14, Võru Rein Lätt 782 8058 5341 2206    
Valgamaa Vabaduse 26, Valga Jüri Agar 782 0160 505 1330    
Pärnumaa Rüütli 5, Pärnu Rein Tammaru 443 0700 508 8147    
Pärnumaa Rüütli 5, Pärnu Kaivo Resik 443 0700 5307 6726    
Viljandimaa Leola 47, Viljandi Margus Kask 434 9376 503 0055    
Läänemaa Tamme 21a, Haapsalu Vello Leega 473 3908 505 1993    
Saaremaa Komandandi 6, Kuressaare Aarne Heinsaar 454 5550 513 4372    
Hiiumaa Leigri väljak 9, Kärdla Aadu Heiste 463 1555 514 9537    
Ida-Virumaa Jaama 10, Jõhvi Jaan Purga 337 8123 526 2792    
Ida-Virumaa Hariduse 18a, Narva Vladimir Mudrov 356 1803 515 4069    
Lääne-Virumaa Kreutzwaldi 5C, Rakvere Helmut Kurvits 322 4431 513 4387    

Mida teha kui oled kaableid ise vigastanud või avastad, et neid on vigastatud?

Sidekaableid vigastades jääb tummaks nii telefon kui ka kaovad telepilt ja internetiühendus. Kaabli lõhkumise kulu hüvitab kaabli lõhkuja. Sidekaabli vigastamise, kahjustamise ohu, varguskatse kahtluse või varguse toimumise korral helista Elioni klienditeeninduse lühinumbril 165.

banku