•  

  Interneti abiline

 •  

  nutiTV abiline

 •  

  Telefoni abiline

 •  

  Kodujuhtimine

 •  

  Arveldused

 •  

  Tasuline IT-abi

Ava abimees

Abiline:  

  Tagasi Leitud juhendid  

   

   

   

  Lemmiklisti tegemine


  1. Lemmiklisti tegemiseks mine nutiTV põhimenüüsse. Vajuta puldil MENU-nuppu ja jõuadki õigesse kohta.
  2. Leia menüüst nooleklahve kasutades üles "Lemmiklistid" ja vajuta OK-nupule.

  Avanenud lehel näed tervet rida juba eeldefineeritud temaatilisi lemmikliste, nagu lastele, sport jne.
  3. Uue lemmiklisti tegemiseks liigu reale "Tee uus" ja vajuta OK-nupule. Kui tahad muuta mõnda olemasolevat lemmiklisti, siis liigu vastava listi nimele ning vajuta OK-nupule.
  4. Uue lemmiklisti tegemisel tuleb kõigepealt anda sellele nimi. Tähemärkide sisestamiseks kasuta puldi numbriklahve (nagu mobiiliga sõnumi toksimine) või digiboksi külge ühendatud USB klaviatuuri. Samuti aitab sind kollase nupu alt avanev virtuaalne klaviatuur.
  5. Kui nimi on sisestatud, siis vajuta OK-nupule, et kinnitada oma lemmiklisti nimi.
  6. Loodud nimega lemmiklist tekib listide nimekirja. Kanalite valimiseks liigu nooleklahvidega oma listi peale ning vajuta OK-nupule. Avaneb kahest aknast koosnev nimekiri, kus vasakpoolses on kõikide kanalite loetelu ning parempoolne on esialgu tühi.
  7. Vali vasakpoolsest aknast huvipakkuvad kanalid välja ning liiguta need OK-nuppu kasutades ükshaaval parempoolsesse aknasse.

  Parempoolsest aknast on võimalik soovi korral kanaleid eemaldada kollase nupu "Eemalda" abil. Samuti saad muuta kanalite järjekorda. Selleks märgi liigutatav kanal OK-nupuga ja leia sellele sobiv koht.
  8. Kui sinu lemmiklist on valmis, vajuta rohelist nuppu ja salvesta see. Kui väljud enne salvestamist punase nupu "Tagasi" abil, siis tuletab süsteem salvestusvajadust meelde. Salvestamiseks vajuta OK-nupule.
  9. Lemmiklist on nüüd loodud ning valmis kasutamiseks.
  10. Lemmiklisti aktiveerimiseks liigu TV vaatesse sinise nupuga "TV".

  Lemmiklisti vahetamine


  1. Enda loodud või eeldefineeritud lemmiklisti aktiveerimiseks vajuta kõigepealt OK-nuppu kanalite nimekirja esilekutsumiseks. Sa näed kanalite nimekirja ning ülemisel hallil ribal on kirjas "Kõik kanalid".
  2. Lemmikliste saad vahetada liikudes nooleklahvide abil vasakule või paremale - listid vahetuvad ringiratast. Sobiva lemmiklisti aktiveerimiseks, liigu kanalite nimekirjas mõnele soovitud kanalile ning vajuta OK-nupule.

  Lemmiklistidesse võib olla lisatud ka kanaleid, mis on pärit Teemapakettidest, mida sa ei ole tellinud. Need kanalid on hallid.
  3. Kui soovid minna aktiveeritud lemmiklistist tagasi "Kõik kanalid" vaatesse, siis liigu nooleklahvidega vasakule või paremale seni, kuni kuvatakse "Kõik kanalid" nimekiri. Vali sealt mõni kanal ning vajuta listi aktiveerimiseks OK-nupule. Nüüd on aktiveeritud taas algne "Kõik kanalid" nimekiri.

  NutiTV menüü teksti suuruse muutmine


  Soovi korral saad muuta nutiTV saatekava, infotekstide ja menüüde teksti suurust.

  1. Selleks vajuta TV puldil MENU-nuppu.
  2. Avanenud lehel liigu nooleklahvidega valikule "Seaded" ja vajuta puldil OK-nuppu
  3. Avanenud aknas liigu nooleklahvidega valikule "Teksti suurus" ja vajuta OK-nuppu.
  4. Nüüd saad valida "standard teksti" ja "suure teksti" vahel.
  5. Peale valiku kinnitamist värskendab digiboks nutiTV kasutuskeskkonda automaatselt.