Helista lauatelefonilt mobiilile

Nüüdsest helistad ka mobiilile
lauatelefoni hinnaga.

Helista sõpradele 0€ eest

Minutipaketiga helistad kolmele sõbranumbrile ilma, et peaksid kõnede eest tasuma.

Ole alati kättesaadav

Internetitelefoniga oled kättesaadav nii arvutist kui ka laua-ja mobiiltelefonilt.

 

Minutipakettidega helistad soodsalt!

Kui helistad sagedasti mobiilivõrkudesse või naaberriikidesse, tasub sul valida fikseeritud mahuga kõnepakett. Kõnepaketiga helistad kindla kuutasu eest ja valitud mahus tõeliselt soodsate paketihindadega. Mida suurem pakett, seda soodsamalt helistad.

 

 

Internetitelefoniga helistamine

Internetitelefoni saad kasutada üle kogu maailma. Selleks, et kodustele välismaalt helistada, vajad vaid internetiühedust. Samas ei tarvise sul muretseda kõne maksumuse pärast, kuna helistad soodsa Eesti-sisese lauatelefoni minutihinnaga.

Helistamiseks saad kasutada laua- ja mobiiltelefoni või arvutisse paigaldatud tarkvaratelefoni. Loe lähemalt siit, kuidas mobiilis oma internetitelefoni numbrit seadistada.

 

Kõnepostkast

Et kõik Sulle saabuvad kõned saaksid vastuse.

Kõnepostkast vastab
sissetulevatele kõnedele sinu eest ka siis, kui telefon ei vasta.

Loe lähemalt siit.

 

Kõnede hinnad riigisiseste telefoni- ja mobiiltelefoni võrkudesse:

                                                                          
Kõnede hinnad Elioni võrku  
Kodupakett
Säästupakett
Normaalajal kell 7.00-19.00  0,0221 €/minut 0,0192  €/minut
Tööpäeva õhtuti kell 19.00-01.00 0,0182 €/minut 0,0192  €/minut
Puhkepäevadel ja riiklikel pühadel kell 7.00-01.00
Öisel ajal: kell 01.00-07.00
0,0091 €/minut 0,0192  €/minut

 

Kõnede hinnad Elioni võrku sõbranumbritele

Normaalajal kell 7.00-19.00 0,0143  €/minut -
Tööpäeva õhtuti kell 19.00-01.00 0,0117 €/minut -
Puhkepäevadel ja riiklikel pühadel kell 7.00-01.00
Öisel ajal: kell 01.00-07.00
0,0058 €/minut -

 

Kõnede hinnad teistesse telefonivõrkudesse

Normaalajal kell 7.00-19.00 0,0221  €/minut 0,0192  €/minut
Tööpäeva õhtuti kell 19.00-01.00 0,0182 €/minut 0,0192  €/minut
Puhkepäevadel ja riiklikel pühadel kell 7.00-01.00
Öisel ajal: kell 01.00-07.00
0,0091 €/minut 0,0192  €/minut

 

Kõnede hinnad mobiilvõrkudesse

EMT mobiilvõrku 0,1602 €/minut 0,1602 €/minut
Elisa mobiilvõrku 0,1602 €/minut 0,1602 €/minut
TELE 2 mobiilvõrku 0,1602 €/minut 0,1602 €/minut

 

Kõnede hinnad Lühivalik perele Elion ja EMT võrgus

Elioni võrgusisesed kõned 0,0153 €/minut 0,0153 €/minut
Elioni ja EMT võrguvahelised kõned 0,1138 €/minut 0,1138 €/minut

 

Kõne alustustasu kõikides pakettides ja kõikidesse võrkudesse 0,0312 €.

Sõbranumber

Sõbranumbrile helistamine on tavalisest soodsam. Minutipaketiga on kõned sõbranumbritele piiramatult tasuta. Sõbranumbriteks võid valida Elioni võrgus olevad tavatelefoni numbrid, välja arvatud teenus- ja lühinumbrid. Kõik Minutipaketi kasutajad saavad lisaks Elioni võrgu sõbranumbritele valida lisaks kuni kolm sõbranumbrit ka EMT võrgust, millele helistamine on samuti tasuta.


Minutipaketi või Kodupaketi kliendina saad valida kuni 3 sõbranumbrit Elioni võrgust*.

* Kodupaketi klientidele kehtivad Sõbranumbrite osas lisaks järgmised erisused:
Pimedate Liidu liikmena saad valida kuni 10 sõbranumbrit.
Seeniorkliendina, alates 60. eluaastast, saad valida 5 sõbranumbrit, millele helistamine on alates 5. minutist tasuta.
Vana lahenduspaketi kaksiklahenduse – Stardipakett digiTV ja telefon - kliendina saad valida 3 sõbranumbrit, millele helistamine on täiesti tasuta.

 

Kodupaketis on kõned sõbranumbritele alates 10. minutist tasuta. Elioni võrgusiseste kõnede ja sõbranumbrite kõnede hinnad Kodupaketiga:

  Elioni võrgusiseste kõnede hinnad Sõbranumbrite kõnede hinnad

Normaalajal kell 7.00-19.00

 

0,0221 € /minut 0,0143 € /minut

Tööpäeva õhtuti kell 19.00–01.00;
Puhkepäevadel ja riiklikel pühadel kell 7.00–01.00

 

0,0182 € /minut

0,0117 € /minut

Öisel ajal: kell 01.00–07.00

 

0,0091 € /minut 0,0058 € /minut

Kõnealustustasu

 

0,0312 € 0,0312 €

Telli sõbranumber eKodusse

Kõneteenusnumbrid

Kõneteenusnumber on lisateenus, mis võimaldab teenuse osutajal pakkuda Telekomi klientidele teenuseid telefoni teel ning määrata oma sisuteenusele eritariif.

"Hinnad" alt leiad Telekomi sidevõrgus avatud kõneteenusnumbrite loetelu koos hindadega, mis annab ülevaatliku pildi erinevate teenuse osutajate poolt pakutavatest teenustest.

NB! Kõneteenusnumbritele helistamisel kehtib fikseeritud tasu (tavahind):

 • mobiiltelefonilt 0,2278 €/minut km-ga
 • lauatelefonilt kõnealustustasu 0,0312 €/kord + 0,0222 €/minut km-ga

Tavahinnaga kõneteenusnumbrite puhul kõne alguses eraldi hinnateavitust ei toimu - hind on fikseeritud Telekomi hinnakirjas punkt 7: Hinnakirja üldosa  

Kõneteenusnumbritele helistamise hind ei sõltu kliendi poolt valitud teenuspaketist, vaid on kõikidele helistajatele ühene.
 

Erandiks on:

 • kõneteenusnumbrid, millele helistamine on tasuta:
  • seadusest tulenevalt – kõik 800-teenusnumbrid
  • sisuteenuse pakkuja valikul – 3-5 kohalised lühinumbrid
 • televisiooni saadetes kasutatavad hääletusnumbrid (mängu registreerimised; küsimustele vastamised jms), milledele rakendub ühenduse hetkest ainult eritariif (reeglina kõne hind)

Kõnekestust arvestatakse ja maksustatakse sekundipõhiselt (minutihinna korral) ja kõnepõhiselt (kõne hinna korral).

Annetusnumbrite puhul on kõne 10 algussekundit (teavituse aeg) helistajale tasuta, annetuse summa rakendub pärast teate kuulamist 11. sekundist. Kliendi arvel näidatakse ainult maksustatavat kõne ja selle kestust (üle 10 sekundi kestvaid kõnesid).
Annetuse summad on käibemaksuvabad ja kantakse täies mahus üle annetusprojekti läbiviijale.

 

Kõneteenusnumbrid on:

 • 3-5 -kohalised lühinumbrid kujul 11x - 19xxx – helistamise hind sõltuvalt teenuse osutaja otsusest on tavahinnaga või eritariifiga või tasuta
 • 800-teenusnumbrid kujul 8002xxx - 8009xxx; 10-11-kohalised rahvusvahelised 800-numbrid – helistamine tasuta
 • 900-teenusnumber kujul 900xxxx - 9009xxx – helistamine eritariifiga
 • Kui teenuse osutaja pakub tasulist teenust, lisandub eritariif (kas kõne- või minutihind) tavahinnale 11. kõnesekundist ning 10 algussekundi jooksul on teenuse osutaja kohustatud helistajat teavitama lisanduvast eritariifist.

 

 

Sõbrariik

Kodupaketi kliendina saad valida kaks riiki, mille tava- ja mobiilivõrkudesse helistamine on tavapärasest soodsama hinnaga. Sõbrariigi hinnad on sõltuvalt riigist kuni 45% kodupaketi minutihindadest odavamad.

Rahvusvaheliste kõnede hinnad »

Sõbrariikide soodustust ei saa kasutada samal ajal rahvusvahelise kõneboonuse ja rahvusvahelise soodusaja kõneboonusega.


Telli sõbrariik eKodusse


Välismaale helistades küsi suunakoode infotelefonidelt

Täpse ja värske suunakoodi saamiseks helista mõnele infotelefonile nagu 1182, 16366 vms.
Elion ei kogu ega värskenda enam suunakoodide infot.

Kõnefilter

(v.a internetitelefon)

Kui sa ei soovi puhkepäevadel vastata töökõnedele, saad need mugavalt postkasti suunata ning võtta vastu vaid sulle sobivad kõned.


Nimekirjade koostamine
 • Kõnefilter võimaldab koostada nn musta nimekirja nendest numbritest, millelt tulevatele kõnedele sa kindlaks määratud ajavahemikul vastata ei soovi.
 • Soovitud kõnesid saad aga samal ajal vastu võtta, koostades neist lubatud kõnede ehk valge nimekirja.
 • Kokku on võimalik koostada kuni viis nimekirja, milles igaühes võib olla kuni 50 numbrit.
 • Igale nimekirjale saad omistada tüübi – kas must või valge.
 • Korraga saab aktiivne olla kas ainult must või ainult valge nimekiri. Mis tähendab, et kui aktiveeritud on must nimekiri, siis selles nimekirjas olevatelt numbritelt tehtud kõned sinuni ei jõua. Kui aktiveeritud on valge nimekiri, jõuavad sinuni ainult kõned, mis tehakse valges nimekirjas olevalt numbrilt.

Nimekirjade aktiveerimine

Kui lood ainult ühe nimekirja, saad seda hoida kogu aeg aktiivsena. Mitu nimekirja võimaldab aga aktiveerida neid kordamööda teatud ajavahemikeks ja nädalapäevadeks. Nimekirju saad aktiivseks muuta ajatabeli abil, mis võimaldab nimekirja aktiveerimise ja deaktiveerimise kellaaega määrata üheminutilise täpsusega.


Vali vastamise viis

Igale nimekirjale saad määrata hetkel mittesoovitud kõnedele vastamiseks ühe järgmistest võimalustest:

 • kinnine toon;
 • teade: "Telefon, millele Te helistasite, ei soovi hetkel kõnedele vastata.";
 • sinu poolt sisseloetud teade, mis on kuni 30 sekundit pikk;
 • kõne suunatakse edasi sinu määratud numbrile (4–15-kohaline number), lubatud on sisestada ka lühinumbreid;
 • kõne suunatakse postkasti.

Kõnefiltri tellimine

Teenuse saad tellida klienditeeninduse numbrilt 123.

Esmakordsel teenuse kasutamisel kuuled oma numbrile helistades järgmist vastust: "Kõnefilter ei ole aktiivne, tööks nimekirjaga sisestage nimekirja number, kõnefiltri aktiveerimiseks ja deaktiveerimiseks vajutage tärn, ajatabeli muutmiseks vajutage 0, PIN-koodi muutmiseks vajutage #.".

Kõnefiltri haldamiseks sooritatud kõnede eest oma numbrile tasud vastavalt võrgusisese kõneminuti hinnakirjale.


Kõnefiltri muutmine telefoni kaudu

Kõnefiltrit saad hallata telefoni kaudu, mille numbrile on Elioni kõnefilter juba tellitud. Kõnefiltri muutmiseks tuleb helistada oma telefoninumbrile ja kuulata juhiseid, kuidas edasi toimida. Kui teenus on aktiveerimata, kuuled kinnist tooni.

 • Kõnefiltri kasutamiseks tuleb kõigepealt luua nimekiri, kuhu saad sisestada kuni 50 numbrit.
 • Nimekirjale saad anda sobiva nime, näiteks "Sõbrad" või "Töökaaslased".
 • Seejärel tuleb määrata, kas nimekiri on nn must või valge. Must nimekiri tähendab, et selles nimekirjas olevatele numbritele ei soovi sa vastata, näiteks nädalvahetusel kolleegide numbritele. Valge nimekiri tähendab, et soovid vastu võtta kõnesid ainult selles nimekirjas olevatelt numbritelt, näiteks pereliikmete kõned.
 • Pärast nimekirjade loomist vali vastus, mida helistaja kuuleb, kui sa ei ole hetkel tema kõnet valmis vastu võtma. Helistaja kuuleb kas sinu valitud teadet, kinnist tooni või suunatakse kõne postkasti või teisele numbrile.
 • Soovi korral saad nimekirja aktiveerida just siis, kui selleks vajadus tekib, või määrata ajatabelis, millal mingi nimekiri automaatselt aktiivseks muutub.

Juhised nimekirja haldamiseks leiad siit.

Kiirvalik

(v.a internetitelefon)

Sul on võimalik saada ühendus soovitud numbriga kohe pärast telefonitoru hargilt tõstmist. Seda on mugav kasutada, kui pead väga tihti ühel konkreetsel numbril helistama. Samuti saavad seda kasutada kas lapsed või eakad, kellele valmistab telefoninumbrite meelespidamine raskusi.

Kui tõstad telefonitoru hargilt ega vajuta 10 sekundi jooksul ühtegi klahvi, saad numbrit valimata ühenduse soovitud numbriga. Teistele numbritele helistamisel alusta numbri valimist kohe pärast toru tõstmist hargilt.

 • Teenuse aktiveerimiseks tuleb valida *53*telefoninumber#
 • Tühistamiseks tuleb valida #53#

Koputus

(v.a internetitelefon)

Lase endale märku anda, kui telefonikõne ajal keegi veel sulle helistada soovib. Saad valida, kas katkestad kõne ning võtad uue kõne vastu, või jätad käimasoleva kõne korraks ootele. Võimalik on ka uus kõne vestlusesse lülitada.

 • Koputuse tellimiseks tuleb valida *43#.
 • Koputuse tühistamiseks tuleb valida #43#.

Kõne ajal kuuled kahte lühikest signaali. Helistaja kuuleb esimesed 30 sekundit kutsetooni ning kui sa koputusele 30 sekundi jooksul ei vasta, kinnist tooni. Kui koputus kaasneb suunamisega ja kõnele ei vastata, kuuleb helistaja kinnist tooni 15 sekundi pärast.


Koputussignaali kuuldes saad valida, mida edasi teha:

 • R - pidev toon - 0 – lõpetab koputava kõne ning katkestab uued koputused käimasoleva kõne lõpuni.
 • R - pidev toon - 1 – lõpetab käimasoleva kõne, ootel olev kõne jätkub.
 • R - pidev toon - 2 – võimaldab vahetada kõnesid: käimasolev kõne jäetakse ootele ning sind ühendatakse seni oodanud helistajaga.
 • R - pidev toon - 3 – ühendab kaks kõnet ja saate edasi rääkida kolmekesi.
 • Koputust kuuldes võid ka toru lihtsalt 30 sekundi jooksul hargile asetada, nii lõpetad eelneva kõne ning telefon heliseb uuesti, andes veelkord märku uuest sissetulevast kõnest.

Teenuste eristus postiga

Teenuste eristusega saad täpset teavet arveldusperioodi jooksul kasutatud teenuste ja kõnede kohta, sh informatsioon valitud telefoninumbrite, kõnede kestuse, kõne toimumise kuupäeva, kellaaja ja maksumuse kohta.


Hind:
 • eKodus 0 €
 • kalendrikuus ühe telefoninumbri kohta 0,96 €
 • kalendrikuus ühe arve kohta 6,39 €

ID-pilet

Tallinna ja Tartu ühissõidukites kehtiva digitaalse sõidupileti saad osta ka Elioni lauatelefonilt. Selleks tuleb helistada lühinumbrile 1322 ning järgida hääljuhiseid. Piletihinna lisame sinu järgmise kuu arvele.


ID-pileti ostmine lauatelefonilt:

 • Vali number 1322 ning *.
 • Sisesta pileti tüüp (SMS-ita veerust) ning uuesti *:
 • Sisesta selle isiku isikukood, kellele soovid ID-pileti osta.
 • Nüüd saad kuulata täpset infot väljastatava ID-pileti kohta.
 • Kui info on õige, kinnita tehing, valides #.
 • Kui jätad isikukoodi sisestamata, valides 1322*piletitüüp#, seotakse väljastatav pilet selle isikuga, kellele viimati sama telefoni kaudu ID-pilet osteti.
 • Võta ühistransporti kaasa oma ID-kaart või E-kaart, sest see tõendab su pileti olemasolu.
 • ID-pileti ja E-pileti kehtivust saad kontrollida sellelt lauatelefonilt, mille kaudu pileti ostsid. Selleks tuleb valida 1322 ning seejärel *. Nii saad teada viimati ostetud pileti andmed. Kui samalt telefonilt ostab ID-pileteid rohkem inimesi, tuleb valida 1322*001*isikukood.

 • Kõne numbrile 1322 maksab sama palju kui Elioni võrgusisene kõne, lisandub tellimustasu 0,13 €.
 • Lauatelefonilt ei ole võimalik ID-piletit tellida kuus rohkem kui 54.00 € eest.
 • Venekeelsete juhiste saamiseks tuleb valida 1312 ning seejärel vajutada number 1.

Kellaaeg

Kui helistad lauatelefonilt numbrile 14411, saad teada õige kuupäeva ja kellaaja. Kõnele kehtib sama võrgusisese kõne hind ja kõnealustustasu nagu kõigile teistele sinu kõnedele.

Kellaaega ja kuupäeva on võimalik kuulata nii eesti kui ka vene keeles:

 • Eestikeelne info: 14411
 • Venekeelne info: 14412

Konverents- ja vahekõned

(v.a internetitelefon)

Vajaduse korral saad telefoni teel rääkida korraga ka kahe inimesega või käimasolevat kõnet katkestamata helistada vahepeal kellelegi teisele.

Konverents- ja vahekõnede jaoks on vajalik digi- või ISDN-telefon ning toonvalimisega aparaat.


Vahekõne
Vahekõne saad teha nii, et jätad käimasoleva vestluse ootele ning helistad samal ajal kellelegi teisele. Selleks tuleb telefonitoru hargile asetamata valida:
 • R - pidev toon - [telefoninumber] – käimasolev kõne jääb ootele ja sul on võimalik helistada kolmandale isikule.
 • R - pidev toon - 0 – lõpetab ootel oleva kõne, käimasolev kõne jätkub.
 • R - pidev toon - 1 – lõpetab käimasoleva kõne, ootel olev kõne jätkub.
 • R - pidev toon - 2 – võimaldab vahetada kõnesid. Käimasolev kõne jäetakse ootele ning sind ühendatakse seni oodanud helistajaga.

Konverentskõne
Soovi korral saad telefonivestlusesse lülitada ka kolmanda osapoole. Selleks tuleb telefonitoru hargile asetamata valida:
 • R - pidev toon - [telefoninumber] – toimuv kõne jääb ootele ja Sul on võimalik helistada kolmandale osapoolele.
 • R - pidev toon - 2 – võimaldab vahetada kõnesid (käimasolev kõne jäetakse ootele ning sind ühendatakse seni oodanud helistajaga).
 • R - pidev toon - 3 – ühendab kolm kõnet.
 • R - pidev toon - 4 – eraldab kõnegruppide moodustaja teistest.

Suunamisteenused

Sinu telefonile tulevad kõned saad suunata mõnele muule sinu määratud numbrile. Saad valida, kas kõned suunatakse ennetavalt teisele numbrile või siis, kui sa ei saa mingil põhjusel vastata. Samuti saad lasta kõik Elioni võrgust sinu mobiilile tehtavad kõned suunata lauatelefonile. Elioni võrgusisestele numbritele on suunamine tasuta.


Ennetav suunamine
Sinu telefoninumbrile tulevad kõned suunatakse mõnele muule sinu määratud numbrile.
 • Suunamiseks tuleb valida *21*telefoninumber, kuhu kõned suunata soovid#.
 • Suunamise tühistamiseks tuleb valida #21#.

Suunamine numbri mittevastamisel
Kui sa 15 sekundi jooksul kõnele ei vasta, suunatakse sissetulev kõne sinu määratud numbrile.
 • Suunamiseks tuleb valida *61*telefoninumber, kuhu kõned suunata soovid#.
 • Suunamise tühistamiseks tuleb valida #61#.

Suunamine numbri kinniolemisel
Kui su number on parasjagu kinni, suunatakse sissetulev kõne sinu määratud numbrile.
 • Suunamiseks tuleb valida *67*telefoninumber, kuhu kõned suunata soovid#.
 • Suunamise tühistamiseks tuleb valida #67#.

Kui suunamine õnnestus, kuuled valimistooni või jaatavat vastust automaatvastajalt. Hiljem toru tõstes annab aktiivsest ümbersuunamisest märku telefonitorust kostuv katkendlik toon. Kui suunamise tühistamine õnnestus, kuuled valimistooni või jaatavat vastust automaatvastajalt.


Topeltkutse
Sinu mobiiltelefonile Elioni võrgust tehtavad kõnekutsed suunatakse samaaegselt ka sinu määratud Elioni lauatelefoni numbrile. Kõnesid saad suunata vastavalt vajadusele kas kohe või ka viitega ükskõik millisele Elioni võrgu või mõne teise operaatori numbrile.
 • Suunamiseks tuleb valida teenusnumber 611 9999.
 • Seejärel tuleb vastavalt juhistele sisestada soovitud mobiiltelefoninumber, millele tulevaid kõnesid soovid suunata ka oma lauatelefonile.
 • Pärast mobiiltelefoninumbri sisestamist vajutada #.
 • Seejärel tuleb natuke oodata, sest samal ajal tehakse kõne sisestatud mobiilinumbrile.
 • Võta vastu mobiiltelefonile tulnud kõne ja kinnita suunamisteenuse aktiveerimine, vajutades #.

Mobiiltelefonilt suunamine:
 • Vali mobiiltelefonilt 611 9999.
 • Seejärel tuleb vastavalt juhistele sisestada soovitud lauatelefoninumber, millele soovid oma kõnekutsed suunata.
 • Pärast lauatelefoninumbri sisestamist vajuta #.
 • Kui edaspidi helistatakse sinu mobiiltelefonile Elioni lauatelefonilt, saad valida, kas võtad kõne vastu oma laua- või mobiiltelefonilt. Helistaja tasub kõne eest vastavalt algselt valitud numbrile. Tasu ei sõltu sellest, milliselt telefonilt kõne vastu võtad.
 • Suunamise tühistamiseks vali 611 9999 ja pärast kõnele vastamist #.
 • Suunamise või suunamise tühistamise õnnestumisest antakse sulle telefoni teel teada.

Elioni võrgust helistamisel tuleb tasuda vastavalt oma võrgusisese kõnepaketi hinnale. Mobiiloperaatori võrgust helistamisel tuleb tasuda nagu vastava mobiilisideoperaatori võrgust Elioni võrku tehtava kõne eest.

Arveinfo

Helistades lauatelefonilt numbrile 123, saad ülevaate jooksva kuu Elioni arvest.
Teenuse kasutamiseks on vajalik lauatelefoni numbri olemasolu. Elioni võrgust helistamine numbrile 123 on tasuta. Teiste operaatorite võrkudest (sh mobiiltelefonilt) ja välismaalt helistamisel kehtib vastava operaatori kõne hind.

Arveinfot saad vaadata ka meie eKodus või valides oma mobiiltelefonilt kõigepealt numbri 123 ning seejärel oma lauatelefoni numbri. Mobiililt teenuse kasutamisel on eelduseks mobiilinumbri olemasolu kliendikaardil (saab määrata Elioni iseteeninduses) või infotelefonil 123.


Arveinfo numbrile helistades saad teada:
 • Kui suure summa eest oled jooksval kuul kasutanud oma telefoninumbrilt Elioni teenuseid (telefonikõned, videolaenutused, mängud). Arveinfos ei kajastu kõnepaketi ja/või tasuliste lisateenuste kuutasud.
 • Eelmise kuu arve summa koos arve tasumise tähtajaga, samuti viimase laekumise andmed. Võlgnevuse korral teatatakse teenuste eest maksetähtajaks tasumata summa.
 • Arve tasumiseks vajalikud rekvisiidid: maksetähtaeg, viitenumber ja Elioni arvelduskonto numbrid Swedbankis, SEB-s, Sampo pangas ja Nordea pangas.

Meeldetuletus

Olulise tähtpäeva aitab meeles pidada su kodune telefon, mis soovitud päeval ja kellaajal sulle helistab ja sinu salvestatud teate edastab. Meeldetuletuse saad tellida kuni aasta ette.


Meeldetuletuse tellimine

Helista numbril

 • 14411 – meeldetuletusteenus eesti keeles või
 • 14412 – meeldetuletusteenus vene keeles.
Pärast helistamist kuuled kuupäeva ja kellaaega, seejärel vajuta telefoniklahvidel numbrile 2.

Meeldetuletuse salvestamiseks järgi juhiseid:
 • salvesta kuni 20 sekundit kestev teade
 • seejärel sisesta kellaaeg (nt 0, 6, 0, 0 )
 • vajuta klahvile #
 • sisesta kuupäev (nt 5. märts = 0, 5, 0, 3)
 • vajuta uuesti klahvile #

Kõne vastaja arvel

Olles meie või EMT klient, on sul võimalik teha kõnesid, mille eest maksab see, kellele helistad. See on kasulik, kui näiteks kõnekaardi ettemaks on otsas või hetkel pole võimalik välja helistada. Vastaja arvel helistamiseks tuleb valida number 16116 ning järgida juhiseid.

 • Vali lühinumber 16116 ning kuula juhiseid.
 • Kõnele vastajalt küsitakse kinnitust, kas ta on nõus vastama kõnele enda arvel:
  • kui vastaja nõustub, ühendatakse kõne;
  • kui vastaja keeldub, antakse sulle teada, et valitud number keeldus kõnele vastamisest. Keeldumine kehtib kolm tundi – seni ei saa uuesti samal numbril kõnet vastaja kulul tellida.
 • Kõnele vastajal tuleb kõne eest tasuda oma paketijärgset kõneminuti hinda.

Äratus

Sinu määratud kellaajal heliseb telefon ning annab sulle teada, et aeg on ärgata. Äratuse saad määrata eesti või vene keeles kuni 24 tundi ette.


Äratuse tellimiseks tuleb helistada kellaajanumbrile 14411.
 • Kõigepealt kuuled kuupäeva ja kellaaega, seejärel vajuta telefoniklahvidel numbrile 1.
 • Kui soovid äratust näiteks kella kuueks hommikul, tuleb valida äratusteenuse number. Seejärel vajuta klahvidele 0, 6, 0, 0 ja #. Pärast operaatori teadet vajuta äratuse kinnituseks taas #.
 • Kui soovid äratuse kellaaega muuta, vajuta *, sisesta uus kellaaeg, vajuta # ja pärast operaatori teadet uuesti #.

Kõnejärjekord

(v.a internetitelefon)

Kui sinu valitud number on hetkel kinni, saad oma kõne panna järjekorda. Sind ühendatakse valitud numbriga kohe, kui number vabaneb.


Kõnejärjekorra kasutamine tavatelefonil
 • Kuuldes helistades kinnist tooni, vali R ja 5, misjärel saad kinnitustooni.
 • Järjekorrasoovi saad tühistada, kui valid #37#.
 • Kui hõivatud number vabaneb, kuuled oma telefonilt tavalist helinat ning toru tõstes saad ühenduse soovitud numbriga. Kui sa toru ei tõsta, lõppeb märguanne 10–20 sekundi pärast.
 • Korraga saad olla ainult ühes kõnejärjekorras.
 • ISDN-telefoniga saad end kõnejärjekorda panna või maha võtta telefonimenüüd kasutades.

Kõneaja boonus

Kui sul on palju sõpru ja tuttavaid, kellega suhtled telefoni teel iga päev, siis saad kindla kuutasu eest 15 tundi võrgusisest kõneaega ilma minuti- ja kõnealustustasuta. Kõneboonust saab tellida Kodupaketi telefonile!

Kuutasu: 1,92 €

Kõneaja boonusega saad soodusajal (õhtuti alates kl 19.00 kuni hommikul kl 7.00 ) ja nädalavahetustel ning riiklikel pühadel ööpäevaringselt tasuta helistada.


On vajalik siis, kui:
 • sinu peres kasutatakse telefoni peamiselt õhtuti ja nädalavahetustel
 • sul on palju sõpru ja tuttavaid, kellega suhtled iga päev telefoni teel
 • sinu pereliikmetele meeldib sõpradega ja sõbrannadega pikalt telefoniga rääkida
 • tahad hoida kokku Elioni võrgusiseste kõnede kulusid

Sõbranumbritele helistatud kõnedest lähevad kõneaja arvestusse ainult tasulised Sõbranumbri kõneminutid. Tasuta kõneaja arvestusse ei lähe EMT teenuse lühivalik raames tehtud kõned (Elioni numbritele määratud lühinumbrite vahelised kõned).
Kuu jooksul kasutamata jäänud kõneaega järgmisse kuusse üle ei kanta.

Teavet kasutatud kõneaja kohta saad oma arvelt, eKodust või helistades klienditeeninduse telefonil 123.


Kõneaja boonus ei kehti helistamisel:
 • interneti sissehelistamisteenuse numbritele (sh 901 xxxx)
 • kõikidele teenusnumbritele (lühinumbrid (nt 1188), 900- ja 800-seeria numbrid, lühinumbrid lühivaliku grupis suunal Elion–Elion)
 • teiste operaatorite numbritele, sh teise operaatori juurde liikunud Elioni numbritele

Telli kõneaja boonus eKodusse

Lühivalik perele

Alates 01.04.2013 on teenus mittemüüdav.

Kui su pereliikmed ja sõbrad kasutavad Elioni lauatelefone või EMT mobiiltelefone, saad sidekulude vähendamiseks luua helistajategruppe, kellel on omavahel soodsam rääkida.

Liitumine iseteeninduses: 0 €
Liitumine poodides: 1,63 €Kõneminuti hinnad:
 • Elioni võrgusisesed kõned 0,0153 €
 • Elioni ja EMT võrgus helistades 0,1138 €

Lühivalikuga saad Elioni lauatelefoni- ja EMT võrgu telefoninumbritest moodustada kuni 10-liikmelisi gruppe, milles kõik grupi liikmed saavad üksteisele soodsalt helistada 4-kohaliste avalike lühinumbritega (1410–1419). Gruppi võivad kuuluda nii su pere kui ka sõprade-tuttavate telefonid.


Lühivaliku kasutamiseks saab moodustada gruppe, milles on:
 • EMT mobiiltelefoni numbrid;
 • Elioni digitaaljaama telefonide, raadiotelefonide ja ISDN-lahenduste MSN-numbrid ning ISDN vahendusjaamaühenduste ja Centrex- lahenduste numbrid.

Gruppi ei saa kuuluda:
 • teiste mobiil- või telefoniteenuse osutajate numbrid;
 • analoogjaama telefoninumbrid.

Üks number saab olla täisliikmena ainult ühes grupis.
Neid numbreid, mis on mõnes teises grupis juba täisliikmena kasutuses, saab kaasata loodavatesse gruppidesse virtuaalliikmetena. Virtuaalliikmed saavad korraga kuuluda mitmesse lühivaliku gruppi.
Gruppi kaasatud virtuaalliikmed ise lühinumbrite vahendusel helistada ei saa. Virtuaalliikmeteks võid valida nii EMT kui ka Elioni numbreid, mis on juba mõnes teises grupis täisliikmeks, või analoogvõrgu telefoninumbreid, mida täisliikmeks valida ei saa.

Lühivaliku gruppi valimisest tuleb kindlasti numbri omanikule teada anda.
Kui soovid lühivaliku gruppi täisliikmetena kaasata ka sõprade või koostööpartnerite numbreid, anna neile sellest kindlasti teada. Kellegi teise poolt gruppi täisliikmena kaasatud numbri omanikul on alati õigus muuta enda number selles grupis virtuaalseks liikmeks.

Täisliige näeb lühinumbrit, virtuaalliige tavanumbrit
Lühivaliku grupisisesel helistamisel näeb täisliige alati helistaja lühinumbrit, virtuaalliige aga helistaja tavanumbrit. Virtuaalliikmele helistamisel kehtib ka numbrinäidu keeld – kui helistaja on numbrinäidu näitamise keelanud, siis virtuaalliige helistaja numbrit ei näe.

Lühinumbriga saad helistada vaid Eesti piires.

Numbrinäidu keeld

Kui sa ei taha, et helistades oleks vastajal näha sinu number, saad selle näitamise ära keelata.

Tellimistasu:

 • iseteenindusest 1,90 €
 • poodidest ja 123-st 6 €

 


 • Numbrinäidu keeldu ei saa kasutada, kui helistad politseisse, päästeametisse ja Elioni operaatoritele, sest siis edastatakse helistaja number igal juhul.

Telli numbrinäidu keeld eKodusse

Sissehelistaja numbrinäit

Soovi korral saad alati näha, milliselt numbrilt sulle helistatakse. Samuti saad teada, kelle kõnedele on jäänud vastamata, ning vaadata, millistele numbritele on sinu telefonilt helistatud.

 

Tellimistasu:

 • iseteenindusest 1,90 €
 • poodidest ja 123-st 6 €
 • Internetitelefoniga on teenus kohe kasutatav!

Kuutasu: 0 €
 • Helistaja numbri nägemiseks on vaja sellist telefonaparaati, mis võimaldab helistaja numbrit kuvada, või vastavat lisaseadet.
 • Ei näe analoogjaamadesse ühendatud telefonide numbreid ja numbrinäidu keelustanud klientide telefoninumbreid.
 • Rahvusvaheliste kõnede korral sõltub numbrinäidu olemasolu teise riigi vastavast sidevõrgust.

Väljuvate kõnede piirang

Soovi korral saad väljuvaid kõnesid tõkestada, et hoida oma telefoniarved kontrolli all. Piiranguid saad ise telefoni kaudu aktiveerida ja tühistada.

 

Tellimistasu:

 • iseteenindusest 1,90 €
 • poodidest ja 123-st 6 €
Kuutasu: 0 €
 • Väljuvate kõnede juhitavate piirangutega saad piiranguid ise PIN-koodi kasutades lisada, muuta ja tühistada. Saad valida 12* piirangukategooria hulgast, milliseid kõnesid on vaja piirata.
 • Väljuvate kõnede pidevate piirangute seadmiseks ja muutmiseks tuleb pöörduma lähimasse Elioni klienditeenindusse.

* Internetitelefoniga saad valida helistamise piiramist mobiiltelefonidele, kohalikele, rahvusvahelistele ja eritariifsetele kõnedele. Valida saab korraga ka mitu piirangut. Lisakulu muudatusega ei kaasne.

Internetitelefonilt oma väljuvate kõnede piirangute muutmiseks toimi järgmiselt.

Kohalike kõnede piirang:
 • Aktiveerimine:*34*1*PINkood#
 • Tühistamine: #34*1*PINkood#

Mobiiltelefonide kõnede piirang:
 • Aktiveerimine:*34*2*PINkood#
 • Tühistamine: #34*2*PINkood#

Rahvusvaheliste kõnede piirang:
 • Aktiveerimine:*34*3*PINkood#
 • Tühistamine: #34*3*PINkood#

Eritariifsete kõnede piirang:
 • Aktiveerimine:*34*4*PINkood#
 • Tühistamine: #34*4*PINkood#

Telli väljuvate kõnede piirang eKodusse


Juhitavate piirangute seadistamine digitaaljaama telefoniga

Juhitavate piirangute korral tuleb valida neljast numbrist koosnev salasõna ehk PIN-kood. Seda on vaja piirangu aktiveerimisel ning tühistamisel.
 • Piirangu kehtestamine: *34*PIN-kood*piirangukategooria number#. Piirangukategooria leiad piirangukategooriate tabelist – kehtib ainult digitelefonide puhul. VoIP puhul - *34*piirangusuuna nr*PINkood#
 • Piirangu tühistamine: #34*PIN-kood#, internetitelefoni puhul *34*PIN-kood#
 • PIN-koodi muutmine: sõltuvalt teenindavast telefonijaamast võib sul olla võimalus PIN-koodi ka ise muuta.
  • AXE jaama telefoni puhul: *97*PIN-kood*uus PIN-kood*uus PIN-kood#
  • EWSD jaama telefoni puhul: *03*PIN-kood*uus PIN-kood#

Piirangukategooriate tabel
(NB! Alltoodud piirangukategooriad kehtivad ainult digitaaljaama telefonidele)
(+ märgiga on keelatud numbrid, - märgiga on lubatud numbrid)


Hädaabi 112, politsei 110, Elioni klienditeenindus ja rikketeated 123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
800-seeria numbrid - 800 xxxx, 00 800 xx.. - - - - - - - - - - - -
Kõned B-abonendi arvel numbril 16116 - - - - - - - - - - - -
Võrgusisesed kõned, 147 (kõnepost) - - - - - - - - - - - -
Võrgusisesed kõned, 147 (kõnepost) + - - - - - - - - - - -
Operaator numbril 16115 + + - - - - - - - - - -
Kõned sõnumikeskuse numbritele - 148 xxx xxxx, 1441x, 1500, 1501, 1221, 1223 + + + - - - - - - - - -
Rahvusvahelised kõned 00 xx... + + - + + + + - - - + +
Kõned mobiilile 5xx xxxx + + + + + - - - - - - +
Eritariifne teenus –ID-pilet 1312, 16117, 900 0xxx, 900 1xxx, 900 5xxx, 900 6xxx + + + + - + - + + - - -
Eritariifne meelelahutus - 900 2xxx, 900 3xxx + + + + + + + + + + + +
Telefonihääletus - 900 7xxx + + + + + + + + - + + +
Andmeside - 900 9xxx, 901 xxxx + + + + + + + + - - - -
Info - 1188, 1184, 1182, 1181 + + + + - + - - - - - -
Lühivalik 141x-141x + + + - - - - - - - - -
INMARSAT-0087x, IRIDIUM - 00881x + + - + + + + - - - + +

Postkastiteenused

Kui sa ise ei saa kõnedele vastata, saad oma kõned suunata postkasti. See talletab kõik sõnumid, mida sulle edastada tahetakse. Soovi korral saad kõnepostkasti kasutada ka ainult automaatvastajana.

Liitumine: tasuta
Kuutasu: 0,64 €–1,28 €


Postkasti kasutamise tasud
 • Kõnepostkasti kuutasu: 0,64 €
 • Kõne-ja faksipostkasti kuutasu: 1,28 €
 • Postkasti pikale numbrile 148191xxxx helistamine: 0,0415 €/min (kõnealustustasuta)
 • Postkasti lühinumbrile 147 helistamine: tasuta Elioni võrgust algatatud kõnele
 • EMT võrgust postkasti laiendatud lühinumbrile helistamine: vastavalt teenuspaketi hinnale
 • EMT võrgu mobiiltelefoni suunamine postkasti laiendatud lühinumbrile.

Postkastiteenuste kasutamise eelduseks on toonvalimisega telefoni olemasolu. Sõnumeid saad kuulata ja salvestada sõltumata sellest, kus viibid.


Sul on võimalik:
 • Siduda postkastiga Elioni lauanumber;
 • siduda sama postkastiga EMT mobiilinumber ning valida erinevate suunamisvõimaluste vahel:
  • ennetav suunamine;
  • kui number on kinni;
  • kui number ei vasta;
  • kui telefon on levist väljas või välja lülitatud.
 • Tellida postkasti saabunud sõnumi kohta lühisõnum;
 • tellida postkasti saabunud sõnumi kohta teade meilile;
 • tellida saabunud sõnumi edastamise meilile. Häälsõnumid edastatakse mp3-failidena ja faksid sff- või tif-failidena.
 • Hallata iseteeninduse keskkonnas reaalajas postkasti määranguid.

Piirangud:

 • Ühe lauatelefoniga saab seotud olla ainult üks postkast.
 • Ühe mobiilinumbriga saab seotud olla ainult üks postkast.
 • Kui mobiiltelefon juba on mõne postkastiga seotud, tuleb esmalt mobiiltelefoni profiilist senine postkasti suunamine maha võtta ning lõpetada EMT postkastiteenuse kasutamine ning alles seejärel on võimalik number siduda soovitud postkastiga.
 • Postkasti pikale numbrile 148191xxxx saab helistada ainult Elioni ja EMT võrgust. Teiste operaatorite võrkudest, sh ka välismaalt helistamiseks pead esmalt valima postkastiteenuse üldnumbri 6119912, ning siis järelvalimisega konkreetse postkasti numbri 148191xxxx.

Laiendatud lühinumber
Kui sisestad postkasti määrangutesse EMT mobiilinumbri, siis edaspidi sellelt mobiililt numbrile 6 396 135 helistades ühendatakse sind postkastiga juba omanikuna ning sul on võimalik muuta postkasti määranguid ning kuulata ja kustutada sõnumeid mobiili teel.

Samuti toimitakse suunamiste korral – soovides aktiveerida kõnede suunamise postkasti, tuleb postkasti numbriks määrata 6 396 135, mis toimib laiendatud lühinumbrina, ning kõned suunatakse sinu postkasti.

Sõbranumber

Sõbranumbrile helistamine on tavalisest soodsam. Minutipaketiga on kõned sõbranumbritele piiramatult tasuta. Sõbranumbriteks võid valida Elioni võrgus olevad tavatelefoni numbrid, välja arvatud teenus- ja lühinumbrid. Kõik Minutipaketi kasutajad saavad lisaks Elioni võrgu sõbranumbritele valida lisaks kuni kolm sõbranumbrit ka EMT võrgust, millele helistamine on samuti tasuta.


Minutipaketi või Kodupaketi kliendina saad valida kuni 3 sõbranumbrit Elioni võrgust*.

* Kodupaketi klientidele kehtivad Sõbranumbrite osas lisaks järgmised erisused:
Pimedate Liidu liikmena saad valida kuni 10 sõbranumbrit.
Seeniorkliendina, alates 60. eluaastast, saad valida 5 sõbranumbrit, millele helistamine on alates 5. minutist tasuta.
Vana lahenduspaketi kaksiklahenduse – Stardipakett digiTV ja telefon - kliendina saad valida 3 sõbranumbrit, millele helistamine on täiesti tasuta.

 

Kodupaketis on kõned sõbranumbritele alates 10. minutist tasuta. Elioni võrgusiseste kõnede ja sõbranumbrite kõnede hinnad Kodupaketiga:

  Elioni võrgusiseste kõnede hinnad Sõbranumbrite kõnede hinnad

Normaalajal kell 7.00-19.00

 

0,0221 € /minut 0,0143 € /minut

Tööpäeva õhtuti kell 19.00–01.00;
Puhkepäevadel ja riiklikel pühadel kell 7.00–01.00

 

0,0182 € /minut

0,0117 € /minut

Öisel ajal: kell 01.00–07.00

 

0,0091 € /minut 0,0058 € /minut

Kõnealustustasu

 

0,0312 € 0,0312 €

Telli sõbranumber eKodusse


 

Sõbrariik

Kodupaketi kliendina saad valida kaks riiki, mille tava- ja mobiilivõrkudesse helistamine on tavapärasest soodsama hinnaga. Sõbrariigi hinnad on sõltuvalt riigist kuni 45% kodupaketi minutihindadest odavamad.

Rahvusvaheliste kõnede hinnad »

Sõbrariikide soodustust ei saa kasutada samal ajal rahvusvahelise kõneboonuse ja rahvusvahelise soodusaja kõneboonusega.


Telli sõbrariik eKodusse


Välismaale helistades küsi suunakoode infotelefonidelt

Täpse ja värske suunakoodi saamiseks helista mõnele infotelefonile nagu 1182, 16366 vms.
Elion ei kogu ega värskenda enam suunakoodide infot.


 

Kõnefilter

(v.a internetitelefon)

Kui sa ei soovi puhkepäevadel vastata töökõnedele, saad need mugavalt postkasti suunata ning võtta vastu vaid sulle sobivad kõned.


Nimekirjade koostamine
 • Kõnefilter võimaldab koostada nn musta nimekirja nendest numbritest, millelt tulevatele kõnedele sa kindlaks määratud ajavahemikul vastata ei soovi.
 • Soovitud kõnesid saad aga samal ajal vastu võtta, koostades neist lubatud kõnede ehk valge nimekirja.
 • Kokku on võimalik koostada kuni viis nimekirja, milles igaühes võib olla kuni 50 numbrit.
 • Igale nimekirjale saad omistada tüübi – kas must või valge.
 • Korraga saab aktiivne olla kas ainult must või ainult valge nimekiri. Mis tähendab, et kui aktiveeritud on must nimekiri, siis selles nimekirjas olevatelt numbritelt tehtud kõned sinuni ei jõua. Kui aktiveeritud on valge nimekiri, jõuavad sinuni ainult kõned, mis tehakse valges nimekirjas olevalt numbrilt.

Nimekirjade aktiveerimine

Kui lood ainult ühe nimekirja, saad seda hoida kogu aeg aktiivsena. Mitu nimekirja võimaldab aga aktiveerida neid kordamööda teatud ajavahemikeks ja nädalapäevadeks. Nimekirju saad aktiivseks muuta ajatabeli abil, mis võimaldab nimekirja aktiveerimise ja deaktiveerimise kellaaega määrata üheminutilise täpsusega.


Vali vastamise viis

Igale nimekirjale saad määrata hetkel mittesoovitud kõnedele vastamiseks ühe järgmistest võimalustest:

 • kinnine toon;
 • teade: "Telefon, millele Te helistasite, ei soovi hetkel kõnedele vastata.";
 • sinu poolt sisseloetud teade, mis on kuni 30 sekundit pikk;
 • kõne suunatakse edasi sinu määratud numbrile (4–15-kohaline number), lubatud on sisestada ka lühinumbreid;
 • kõne suunatakse postkasti.

Kõnefiltri tellimine

Teenuse saad tellida klienditeeninduse numbrilt 123.

Esmakordsel teenuse kasutamisel kuuled oma numbrile helistades järgmist vastust: "Kõnefilter ei ole aktiivne, tööks nimekirjaga sisestage nimekirja number, kõnefiltri aktiveerimiseks ja deaktiveerimiseks vajutage tärn, ajatabeli muutmiseks vajutage 0, PIN-koodi muutmiseks vajutage #.".

Kõnefiltri haldamiseks sooritatud kõnede eest oma numbrile tasud vastavalt võrgusisese kõneminuti hinnakirjale.


Kõnefiltri muutmine telefoni kaudu

Kõnefiltrit saad hallata telefoni kaudu, mille numbrile on Elioni kõnefilter juba tellitud. Kõnefiltri muutmiseks tuleb helistada oma telefoninumbrile ja kuulata juhiseid, kuidas edasi toimida. Kui teenus on aktiveerimata, kuuled kinnist tooni.

 • Kõnefiltri kasutamiseks tuleb kõigepealt luua nimekiri, kuhu saad sisestada kuni 50 numbrit.
 • Nimekirjale saad anda sobiva nime, näiteks "Sõbrad" või "Töökaaslased".
 • Seejärel tuleb määrata, kas nimekiri on nn must või valge. Must nimekiri tähendab, et selles nimekirjas olevatele numbritele ei soovi sa vastata, näiteks nädalvahetusel kolleegide numbritele. Valge nimekiri tähendab, et soovid vastu võtta kõnesid ainult selles nimekirjas olevatelt numbritelt, näiteks pereliikmete kõned.
 • Pärast nimekirjade loomist vali vastus, mida helistaja kuuleb, kui sa ei ole hetkel tema kõnet valmis vastu võtma. Helistaja kuuleb kas sinu valitud teadet, kinnist tooni või suunatakse kõne postkasti või teisele numbrile.
 • Soovi korral saad nimekirja aktiveerida just siis, kui selleks vajadus tekib, või määrata ajatabelis, millal mingi nimekiri automaatselt aktiivseks muutub.

Juhised nimekirja haldamiseks leiad siit.


 

Kiirvalik

(v.a internetitelefon)

Sul on võimalik saada ühendus soovitud numbriga kohe pärast telefonitoru hargilt tõstmist. Seda on mugav kasutada, kui pead väga tihti ühel konkreetsel numbril helistama. Samuti saavad seda kasutada kas lapsed või eakad, kellele valmistab telefoninumbrite meelespidamine raskusi.

Kui tõstad telefonitoru hargilt ega vajuta 10 sekundi jooksul ühtegi klahvi, saad numbrit valimata ühenduse soovitud numbriga. Teistele numbritele helistamisel alusta numbri valimist kohe pärast toru tõstmist hargilt.

 • Teenuse aktiveerimiseks tuleb valida *53*telefoninumber#
 • Tühistamiseks tuleb valida #53#

 

Koputus

(v.a internetitelefon)

Lase endale märku anda, kui telefonikõne ajal keegi veel sulle helistada soovib. Saad valida, kas katkestad kõne ning võtad uue kõne vastu, või jätad käimasoleva kõne korraks ootele. Võimalik on ka uus kõne vestlusesse lülitada.

 • Koputuse tellimiseks tuleb valida *43#.
 • Koputuse tühistamiseks tuleb valida #43#.

Kõne ajal kuuled kahte lühikest signaali. Helistaja kuuleb esimesed 30 sekundit kutsetooni ning kui sa koputusele 30 sekundi jooksul ei vasta, kinnist tooni. Kui koputus kaasneb suunamisega ja kõnele ei vastata, kuuleb helistaja kinnist tooni 15 sekundi pärast.


Koputussignaali kuuldes saad valida, mida edasi teha:

 • R - pidev toon - 0 – lõpetab koputava kõne ning katkestab uued koputused käimasoleva kõne lõpuni.
 • R - pidev toon - 1 – lõpetab käimasoleva kõne, ootel olev kõne jätkub.
 • R - pidev toon - 2 – võimaldab vahetada kõnesid: käimasolev kõne jäetakse ootele ning sind ühendatakse seni oodanud helistajaga.
 • R - pidev toon - 3 – ühendab kaks kõnet ja saate edasi rääkida kolmekesi.
 • Koputust kuuldes võid ka toru lihtsalt 30 sekundi jooksul hargile asetada, nii lõpetad eelneva kõne ning telefon heliseb uuesti, andes veelkord märku uuest sissetulevast kõnest.

 

Teenuste eristus postiga

Teenuste eristusega saad täpset teavet arveldusperioodi jooksul kasutatud teenuste ja kõnede kohta, sh informatsioon valitud telefoninumbrite, kõnede kestuse, kõne toimumise kuupäeva, kellaaja ja maksumuse kohta.


Hind:
 • eKodus 0 €
 • kalendrikuus ühe telefoninumbri kohta 0,96 €
 • kalendrikuus ühe arve kohta 6,39 €

 

ID-pilet

Tallinna ja Tartu ühissõidukites kehtiva digitaalse sõidupileti saad osta ka Elioni lauatelefonilt. Selleks tuleb helistada lühinumbrile 1322 ning järgida hääljuhiseid. Piletihinna lisame sinu järgmise kuu arvele.


ID-pileti ostmine lauatelefonilt:

 • Vali number 1322 ning *.
 • Sisesta pileti tüüp (SMS-ita veerust) ning uuesti *:
 • Sisesta selle isiku isikukood, kellele soovid ID-pileti osta.
 • Nüüd saad kuulata täpset infot väljastatava ID-pileti kohta.
 • Kui info on õige, kinnita tehing, valides #.
 • Kui jätad isikukoodi sisestamata, valides 1322*piletitüüp#, seotakse väljastatav pilet selle isikuga, kellele viimati sama telefoni kaudu ID-pilet osteti.
 • Võta ühistransporti kaasa oma ID-kaart või E-kaart, sest see tõendab su pileti olemasolu.
 • ID-pileti ja E-pileti kehtivust saad kontrollida sellelt lauatelefonilt, mille kaudu pileti ostsid. Selleks tuleb valida 1322 ning seejärel *. Nii saad teada viimati ostetud pileti andmed. Kui samalt telefonilt ostab ID-pileteid rohkem inimesi, tuleb valida 1322*001*isikukood.

 • Kõne numbrile 1322 maksab sama palju kui Elioni võrgusisene kõne, lisandub tellimustasu 0,13 €.
 • Lauatelefonilt ei ole võimalik ID-piletit tellida kuus rohkem kui 54.00 € eest.
 • Venekeelsete juhiste saamiseks tuleb valida 1312 ning seejärel vajutada number 1.

 

Kellaaeg

Kui helistad lauatelefonilt numbrile 14411, saad teada õige kuupäeva ja kellaaja. Kõnele kehtib sama võrgusisese kõne hind ja kõnealustustasu nagu kõigile teistele sinu kõnedele.

Kellaaega ja kuupäeva on võimalik kuulata nii eesti kui ka vene keeles:

 • Eestikeelne info: 14411
 • Venekeelne info: 14412

 

Konverents- ja vahekõned

(v.a internetitelefon)

Vajaduse korral saad telefoni teel rääkida korraga ka kahe inimesega või käimasolevat kõnet katkestamata helistada vahepeal kellelegi teisele.

Konverents- ja vahekõnede jaoks on vajalik digi- või ISDN-telefon ning toonvalimisega aparaat.


Vahekõne
Vahekõne saad teha nii, et jätad käimasoleva vestluse ootele ning helistad samal ajal kellelegi teisele. Selleks tuleb telefonitoru hargile asetamata valida:
 • R - pidev toon - [telefoninumber] – käimasolev kõne jääb ootele ja sul on võimalik helistada kolmandale isikule.
 • R - pidev toon - 0 – lõpetab ootel oleva kõne, käimasolev kõne jätkub.
 • R - pidev toon - 1 – lõpetab käimasoleva kõne, ootel olev kõne jätkub.
 • R - pidev toon - 2 – võimaldab vahetada kõnesid. Käimasolev kõne jäetakse ootele ning sind ühendatakse seni oodanud helistajaga.

Konverentskõne
Soovi korral saad telefonivestlusesse lülitada ka kolmanda osapoole. Selleks tuleb telefonitoru hargile asetamata valida:
 • R - pidev toon - [telefoninumber] – toimuv kõne jääb ootele ja Sul on võimalik helistada kolmandale osapoolele.
 • R - pidev toon - 2 – võimaldab vahetada kõnesid (käimasolev kõne jäetakse ootele ning sind ühendatakse seni oodanud helistajaga).
 • R - pidev toon - 3 – ühendab kolm kõnet.
 • R - pidev toon - 4 – eraldab kõnegruppide moodustaja teistest.

 

Suunamisteenused

Sinu telefonile tulevad kõned saad suunata mõnele muule sinu määratud numbrile. Saad valida, kas kõned suunatakse ennetavalt teisele numbrile või siis, kui sa ei saa mingil põhjusel vastata. Samuti saad lasta kõik Elioni võrgust sinu mobiilile tehtavad kõned suunata lauatelefonile. Elioni võrgusisestele numbritele on suunamine tasuta.


Ennetav suunamine
Sinu telefoninumbrile tulevad kõned suunatakse mõnele muule sinu määratud numbrile.
 • Suunamiseks tuleb valida *21*telefoninumber, kuhu kõned suunata soovid#.
 • Suunamise tühistamiseks tuleb valida #21#.

Suunamine numbri mittevastamisel
Kui sa 15 sekundi jooksul kõnele ei vasta, suunatakse sissetulev kõne sinu määratud numbrile.
 • Suunamiseks tuleb valida *61*telefoninumber, kuhu kõned suunata soovid#.
 • Suunamise tühistamiseks tuleb valida #61#.

Suunamine numbri kinniolemisel
Kui su number on parasjagu kinni, suunatakse sissetulev kõne sinu määratud numbrile.
 • Suunamiseks tuleb valida *67*telefoninumber, kuhu kõned suunata soovid#.
 • Suunamise tühistamiseks tuleb valida #67#.

Kui suunamine õnnestus, kuuled valimistooni või jaatavat vastust automaatvastajalt. Hiljem toru tõstes annab aktiivsest ümbersuunamisest märku telefonitorust kostuv katkendlik toon. Kui suunamise tühistamine õnnestus, kuuled valimistooni või jaatavat vastust automaatvastajalt.


Topeltkutse
Sinu mobiiltelefonile Elioni võrgust tehtavad kõnekutsed suunatakse samaaegselt ka sinu määratud Elioni lauatelefoni numbrile. Kõnesid saad suunata vastavalt vajadusele kas kohe või ka viitega ükskõik millisele Elioni võrgu või mõne teise operaatori numbrile.
 • Suunamiseks tuleb valida teenusnumber 611 9999.
 • Seejärel tuleb vastavalt juhistele sisestada soovitud mobiiltelefoninumber, millele tulevaid kõnesid soovid suunata ka oma lauatelefonile.
 • Pärast mobiiltelefoninumbri sisestamist vajutada #.
 • Seejärel tuleb natuke oodata, sest samal ajal tehakse kõne sisestatud mobiilinumbrile.
 • Võta vastu mobiiltelefonile tulnud kõne ja kinnita suunamisteenuse aktiveerimine, vajutades #.

Mobiiltelefonilt suunamine:
 • Vali mobiiltelefonilt 611 9999.
 • Seejärel tuleb vastavalt juhistele sisestada soovitud lauatelefoninumber, millele soovid oma kõnekutsed suunata.
 • Pärast lauatelefoninumbri sisestamist vajuta #.
 • Kui edaspidi helistatakse sinu mobiiltelefonile Elioni lauatelefonilt, saad valida, kas võtad kõne vastu oma laua- või mobiiltelefonilt. Helistaja tasub kõne eest vastavalt algselt valitud numbrile. Tasu ei sõltu sellest, milliselt telefonilt kõne vastu võtad.
 • Suunamise tühistamiseks vali 611 9999 ja pärast kõnele vastamist #.
 • Suunamise või suunamise tühistamise õnnestumisest antakse sulle telefoni teel teada.

Elioni võrgust helistamisel tuleb tasuda vastavalt oma võrgusisese kõnepaketi hinnale. Mobiiloperaatori võrgust helistamisel tuleb tasuda nagu vastava mobiilisideoperaatori võrgust Elioni võrku tehtava kõne eest.


 

Arveinfo

Helistades lauatelefonilt numbrile 123, saad ülevaate jooksva kuu Elioni arvest.
Teenuse kasutamiseks on vajalik lauatelefoni numbri olemasolu. Elioni võrgust helistamine numbrile 123 on tasuta. Teiste operaatorite võrkudest (sh mobiiltelefonilt) ja välismaalt helistamisel kehtib vastava operaatori kõne hind.

Arveinfot saad vaadata ka meie eKodus või valides oma mobiiltelefonilt kõigepealt numbri 123 ning seejärel oma lauatelefoni numbri. Mobiililt teenuse kasutamisel on eelduseks mobiilinumbri olemasolu kliendikaardil (saab määrata Elioni iseteeninduses) või infotelefonil 123.


Arveinfo numbrile helistades saad teada:
 • Kui suure summa eest oled jooksval kuul kasutanud oma telefoninumbrilt Elioni teenuseid (telefonikõned, videolaenutused, mängud). Arveinfos ei kajastu kõnepaketi ja/või tasuliste lisateenuste kuutasud.
 • Eelmise kuu arve summa koos arve tasumise tähtajaga, samuti viimase laekumise andmed. Võlgnevuse korral teatatakse teenuste eest maksetähtajaks tasumata summa.
 • Arve tasumiseks vajalikud rekvisiidid: maksetähtaeg, viitenumber ja Elioni arvelduskonto numbrid Swedbankis, SEB-s, Sampo pangas ja Nordea pangas.

 

Meeldetuletus

Olulise tähtpäeva aitab meeles pidada su kodune telefon, mis soovitud päeval ja kellaajal sulle helistab ja sinu salvestatud teate edastab. Meeldetuletuse saad tellida kuni aasta ette.


Meeldetuletuse tellimine

Helista numbril

 • 14411 – meeldetuletusteenus eesti keeles või
 • 14412 – meeldetuletusteenus vene keeles.
Pärast helistamist kuuled kuupäeva ja kellaaega, seejärel vajuta telefoniklahvidel numbrile 2.

Meeldetuletuse salvestamiseks järgi juhiseid:
 • salvesta kuni 20 sekundit kestev teade
 • seejärel sisesta kellaaeg (nt 0, 6, 0, 0 )
 • vajuta klahvile #
 • sisesta kuupäev (nt 5. märts = 0, 5, 0, 3)
 • vajuta uuesti klahvile #

 

Kõne vastaja arvel

Olles meie või EMT klient, on sul võimalik teha kõnesid, mille eest maksab see, kellele helistad. See on kasulik, kui näiteks kõnekaardi ettemaks on otsas või hetkel pole võimalik välja helistada. Vastaja arvel helistamiseks tuleb valida number 16116 ning järgida juhiseid.

 • Vali lühinumber 16116 ning kuula juhiseid.
 • Kõnele vastajalt küsitakse kinnitust, kas ta on nõus vastama kõnele enda arvel:
  • kui vastaja nõustub, ühendatakse kõne;
  • kui vastaja keeldub, antakse sulle teada, et valitud number keeldus kõnele vastamisest. Keeldumine kehtib kolm tundi – seni ei saa uuesti samal numbril kõnet vastaja kulul tellida.
 • Kõnele vastajal tuleb kõne eest tasuda oma paketijärgset kõneminuti hinda.

 

Äratus

Sinu määratud kellaajal heliseb telefon ning annab sulle teada, et aeg on ärgata. Äratuse saad määrata eesti või vene keeles kuni 24 tundi ette.


Äratuse tellimiseks tuleb helistada kellaajanumbrile 14411.
 • Kõigepealt kuuled kuupäeva ja kellaaega, seejärel vajuta telefoniklahvidel numbrile 1.
 • Kui soovid äratust näiteks kella kuueks hommikul, tuleb valida äratusteenuse number. Seejärel vajuta klahvidele 0, 6, 0, 0 ja #. Pärast operaatori teadet vajuta äratuse kinnituseks taas #.
 • Kui soovid äratuse kellaaega muuta, vajuta *, sisesta uus kellaaeg, vajuta # ja pärast operaatori teadet uuesti #.

 

Kõnejärjekord

(v.a internetitelefon)

Kui sinu valitud number on hetkel kinni, saad oma kõne panna järjekorda. Sind ühendatakse valitud numbriga kohe, kui number vabaneb.


Kõnejärjekorra kasutamine tavatelefonil
 • Kuuldes helistades kinnist tooni, vali R ja 5, misjärel saad kinnitustooni.
 • Järjekorrasoovi saad tühistada, kui valid #37#.
 • Kui hõivatud number vabaneb, kuuled oma telefonilt tavalist helinat ning toru tõstes saad ühenduse soovitud numbriga. Kui sa toru ei tõsta, lõppeb märguanne 10–20 sekundi pärast.
 • Korraga saad olla ainult ühes kõnejärjekorras.
 • ISDN-telefoniga saad end kõnejärjekorda panna või maha võtta telefonimenüüd kasutades.

 

 

Kõneaja boonus

Kui sul on palju sõpru ja tuttavaid, kellega suhtled telefoni teel iga päev, siis saad kindla kuutasu eest 15 tundi võrgusisest kõneaega ilma minuti- ja kõnealustustasuta. Kõneboonust saab tellida Kodupaketi telefonile!

Kuutasu: 1,92 €

Kõneaja boonusega saad soodusajal (õhtuti alates kl 19.00 kuni hommikul kl 7.00 ) ja nädalavahetustel ning riiklikel pühadel ööpäevaringselt tasuta helistada.


On vajalik siis, kui:
 • sinu peres kasutatakse telefoni peamiselt õhtuti ja nädalavahetustel
 • sul on palju sõpru ja tuttavaid, kellega suhtled iga päev telefoni teel
 • sinu pereliikmetele meeldib sõpradega ja sõbrannadega pikalt telefoniga rääkida
 • tahad hoida kokku Elioni võrgusiseste kõnede kulusid

Sõbranumbritele helistatud kõnedest lähevad kõneaja arvestusse ainult tasulised Sõbranumbri kõneminutid. Tasuta kõneaja arvestusse ei lähe EMT teenuse lühivalik raames tehtud kõned (Elioni numbritele määratud lühinumbrite vahelised kõned).
Kuu jooksul kasutamata jäänud kõneaega järgmisse kuusse üle ei kanta.

Teavet kasutatud kõneaja kohta saad oma arvelt, eKodust või helistades klienditeeninduse telefonil 123.


Kõneaja boonus ei kehti helistamisel:
 • interneti sissehelistamisteenuse numbritele (sh 901 xxxx)
 • kõikidele teenusnumbritele (lühinumbrid (nt 1188), 900- ja 800-seeria numbrid, lühinumbrid lühivaliku grupis suunal Elion–Elion)
 • teiste operaatorite numbritele, sh teise operaatori juurde liikunud Elioni numbritele

Telli kõneaja boonus eKodusse


 

Lühivalik perele

Alates 01.04.2013 on teenus mittemüüdav.

Kui su pereliikmed ja sõbrad kasutavad Elioni lauatelefone või EMT mobiiltelefone, saad sidekulude vähendamiseks luua helistajategruppe, kellel on omavahel soodsam rääkida.

Liitumine iseteeninduses: 0 €
Liitumine poodides: 1,63 €Kõneminuti hinnad:
 • Elioni võrgusisesed kõned 0,0153 €
 • Elioni ja EMT võrgus helistades 0,1138 €

Lühivalikuga saad Elioni lauatelefoni- ja EMT võrgu telefoninumbritest moodustada kuni 10-liikmelisi gruppe, milles kõik grupi liikmed saavad üksteisele soodsalt helistada 4-kohaliste avalike lühinumbritega (1410–1419). Gruppi võivad kuuluda nii su pere kui ka sõprade-tuttavate telefonid.


Lühivaliku kasutamiseks saab moodustada gruppe, milles on:
 • EMT mobiiltelefoni numbrid;
 • Elioni digitaaljaama telefonide, raadiotelefonide ja ISDN-lahenduste MSN-numbrid ning ISDN vahendusjaamaühenduste ja Centrex- lahenduste numbrid.

Gruppi ei saa kuuluda:
 • teiste mobiil- või telefoniteenuse osutajate numbrid;
 • analoogjaama telefoninumbrid.

Üks number saab olla täisliikmena ainult ühes grupis.
Neid numbreid, mis on mõnes teises grupis juba täisliikmena kasutuses, saab kaasata loodavatesse gruppidesse virtuaalliikmetena. Virtuaalliikmed saavad korraga kuuluda mitmesse lühivaliku gruppi.
Gruppi kaasatud virtuaalliikmed ise lühinumbrite vahendusel helistada ei saa. Virtuaalliikmeteks võid valida nii EMT kui ka Elioni numbreid, mis on juba mõnes teises grupis täisliikmeks, või analoogvõrgu telefoninumbreid, mida täisliikmeks valida ei saa.

Lühivaliku gruppi valimisest tuleb kindlasti numbri omanikule teada anda.
Kui soovid lühivaliku gruppi täisliikmetena kaasata ka sõprade või koostööpartnerite numbreid, anna neile sellest kindlasti teada. Kellegi teise poolt gruppi täisliikmena kaasatud numbri omanikul on alati õigus muuta enda number selles grupis virtuaalseks liikmeks.

Täisliige näeb lühinumbrit, virtuaalliige tavanumbrit
Lühivaliku grupisisesel helistamisel näeb täisliige alati helistaja lühinumbrit, virtuaalliige aga helistaja tavanumbrit. Virtuaalliikmele helistamisel kehtib ka numbrinäidu keeld – kui helistaja on numbrinäidu näitamise keelanud, siis virtuaalliige helistaja numbrit ei näe.

Lühinumbriga saad helistada vaid Eesti piires.


 

Numbrinäidu keeld

Kui sa ei taha, et helistades oleks vastajal näha sinu number, saad selle näitamise ära keelata.

Tellimistasu:

 • iseteenindusest 1,90 €
 • poodidest ja 123-st 6 €

 


 • Numbrinäidu keeldu ei saa kasutada, kui helistad politseisse, päästeametisse ja Elioni operaatoritele, sest siis edastatakse helistaja number igal juhul.

Telli numbrinäidu keeld eKodusse


 

Sissehelistaja numbrinäit

Soovi korral saad alati näha, milliselt numbrilt sulle helistatakse. Samuti saad teada, kelle kõnedele on jäänud vastamata, ning vaadata, millistele numbritele on sinu telefonilt helistatud.

 

Tellimistasu:

 • iseteenindusest 1,90 €
 • poodidest ja 123-st 6 €
 • Internetitelefoniga on teenus kohe kasutatav!

Kuutasu: 0 €
 • Helistaja numbri nägemiseks on vaja sellist telefonaparaati, mis võimaldab helistaja numbrit kuvada, või vastavat lisaseadet.
 • Ei näe analoogjaamadesse ühendatud telefonide numbreid ja numbrinäidu keelustanud klientide telefoninumbreid.
 • Rahvusvaheliste kõnede korral sõltub numbrinäidu olemasolu teise riigi vastavast sidevõrgust.

 

Väljuvate kõnede piirang

Soovi korral saad väljuvaid kõnesid tõkestada, et hoida oma telefoniarved kontrolli all. Piiranguid saad ise telefoni kaudu aktiveerida ja tühistada.

 

Tellimistasu:

 • iseteenindusest 1,90 €
 • poodidest ja 123-st 6 €
Kuutasu: 0 €
 • Väljuvate kõnede juhitavate piirangutega saad piiranguid ise PIN-koodi kasutades lisada, muuta ja tühistada. Saad valida 12* piirangukategooria hulgast, milliseid kõnesid on vaja piirata.
 • Väljuvate kõnede pidevate piirangute seadmiseks ja muutmiseks tuleb pöörduma lähimasse Elioni klienditeenindusse.

* Internetitelefoniga saad valida helistamise piiramist mobiiltelefonidele, kohalikele, rahvusvahelistele ja eritariifsetele kõnedele. Valida saab korraga ka mitu piirangut. Lisakulu muudatusega ei kaasne.

Internetitelefonilt oma väljuvate kõnede piirangute muutmiseks toimi järgmiselt.

Kohalike kõnede piirang:
 • Aktiveerimine:*34*1*PINkood#
 • Tühistamine: #34*1*PINkood#

Mobiiltelefonide kõnede piirang:
 • Aktiveerimine:*34*2*PINkood#
 • Tühistamine: #34*2*PINkood#

Rahvusvaheliste kõnede piirang:
 • Aktiveerimine:*34*3*PINkood#
 • Tühistamine: #34*3*PINkood#

Eritariifsete kõnede piirang:
 • Aktiveerimine:*34*4*PINkood#
 • Tühistamine: #34*4*PINkood#

Telli väljuvate kõnede piirang eKodusse


Juhitavate piirangute seadistamine digitaaljaama telefoniga

Juhitavate piirangute korral tuleb valida neljast numbrist koosnev salasõna ehk PIN-kood. Seda on vaja piirangu aktiveerimisel ning tühistamisel.
 • Piirangu kehtestamine: *34*PIN-kood*piirangukategooria number#. Piirangukategooria leiad piirangukategooriate tabelist – kehtib ainult digitelefonide puhul. VoIP puhul - *34*piirangusuuna nr*PINkood#
 • Piirangu tühistamine: #34*PIN-kood#, internetitelefoni puhul *34*PIN-kood#
 • PIN-koodi muutmine: sõltuvalt teenindavast telefonijaamast võib sul olla võimalus PIN-koodi ka ise muuta.
  • AXE jaama telefoni puhul: *97*PIN-kood*uus PIN-kood*uus PIN-kood#
  • EWSD jaama telefoni puhul: *03*PIN-kood*uus PIN-kood#

Piirangukategooriate tabel
(NB! Alltoodud piirangukategooriad kehtivad ainult digitaaljaama telefonidele)
(+ märgiga on keelatud numbrid, - märgiga on lubatud numbrid)


Hädaabi 112, politsei 110, Elioni klienditeenindus ja rikketeated 123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
800-seeria numbrid - 800 xxxx, 00 800 xx.. - - - - - - - - - - - -
Kõned B-abonendi arvel numbril 16116 - - - - - - - - - - - -
Võrgusisesed kõned, 147 (kõnepost) - - - - - - - - - - - -
Võrgusisesed kõned, 147 (kõnepost) + - - - - - - - - - - -
Operaator numbril 16115 + + - - - - - - - - - -
Kõned sõnumikeskuse numbritele - 148 xxx xxxx, 1441x, 1500, 1501, 1221, 1223 + + + - - - - - - - - -
Rahvusvahelised kõned 00 xx... + + - + + + + - - - + +
Kõned mobiilile 5xx xxxx + + + + + - - - - - - +
Eritariifne teenus –ID-pilet 1312, 16117, 900 0xxx, 900 1xxx, 900 5xxx, 900 6xxx + + + + - + - + + - - -
Eritariifne meelelahutus - 900 2xxx, 900 3xxx + + + + + + + + + + + +
Telefonihääletus - 900 7xxx + + + + + + + + - + + +
Andmeside - 900 9xxx, 901 xxxx + + + + + + + + - - - -
Info - 1188, 1184, 1182, 1181 + + + + - + - - - - - -
Lühivalik 141x-141x + + + - - - - - - - - -
INMARSAT-0087x, IRIDIUM - 00881x + + - + + + + - - - + +

 

Postkastiteenused

Kui sa ise ei saa kõnedele vastata, saad oma kõned suunata postkasti. See talletab kõik sõnumid, mida sulle edastada tahetakse. Soovi korral saad kõnepostkasti kasutada ka ainult automaatvastajana.

Liitumine: tasuta
Kuutasu: 0,64 €–1,28 €


Postkasti kasutamise tasud
 • Kõnepostkasti kuutasu: 0,64 €
 • Kõne-ja faksipostkasti kuutasu: 1,28 €
 • Postkasti pikale numbrile 148191xxxx helistamine: 0,0415 €/min (kõnealustustasuta)
 • Postkasti lühinumbrile 147 helistamine: tasuta Elioni võrgust algatatud kõnele
 • EMT võrgust postkasti laiendatud lühinumbrile helistamine: vastavalt teenuspaketi hinnale
 • EMT võrgu mobiiltelefoni suunamine postkasti laiendatud lühinumbrile.

Postkastiteenuste kasutamise eelduseks on toonvalimisega telefoni olemasolu. Sõnumeid saad kuulata ja salvestada sõltumata sellest, kus viibid.


Sul on võimalik:
 • Siduda postkastiga Elioni lauanumber;
 • siduda sama postkastiga EMT mobiilinumber ning valida erinevate suunamisvõimaluste vahel:
  • ennetav suunamine;
  • kui number on kinni;
  • kui number ei vasta;
  • kui telefon on levist väljas või välja lülitatud.
 • Tellida postkasti saabunud sõnumi kohta lühisõnum;
 • tellida postkasti saabunud sõnumi kohta teade meilile;
 • tellida saabunud sõnumi edastamise meilile. Häälsõnumid edastatakse mp3-failidena ja faksid sff- või tif-failidena.
 • Hallata iseteeninduse keskkonnas reaalajas postkasti määranguid.

Piirangud:

 • Ühe lauatelefoniga saab seotud olla ainult üks postkast.
 • Ühe mobiilinumbriga saab seotud olla ainult üks postkast.
 • Kui mobiiltelefon juba on mõne postkastiga seotud, tuleb esmalt mobiiltelefoni profiilist senine postkasti suunamine maha võtta ning lõpetada EMT postkastiteenuse kasutamine ning alles seejärel on võimalik number siduda soovitud postkastiga.
 • Postkasti pikale numbrile 148191xxxx saab helistada ainult Elioni ja EMT võrgust. Teiste operaatorite võrkudest, sh ka välismaalt helistamiseks pead esmalt valima postkastiteenuse üldnumbri 6119912, ning siis järelvalimisega konkreetse postkasti numbri 148191xxxx.

Laiendatud lühinumber
Kui sisestad postkasti määrangutesse EMT mobiilinumbri, siis edaspidi sellelt mobiililt numbrile 6 396 135 helistades ühendatakse sind postkastiga juba omanikuna ning sul on võimalik muuta postkasti määranguid ning kuulata ja kustutada sõnumeid mobiili teel.

Samuti toimitakse suunamiste korral – soovides aktiveerida kõnede suunamise postkasti, tuleb postkasti numbriks määrata 6 396 135, mis toimib laiendatud lühinumbrina, ning kõned suunatakse sinu postkasti.


 

Kõneteenusnumbrid

Kõneteenusnumber on lisateenus, mis võimaldab teenuse osutajal pakkuda Telekomi klientidele teenuseid telefoni teel ning määrata oma sisuteenusele eritariif.

"Hinnad" alt leiad Telekomi sidevõrgus avatud kõneteenusnumbrite loetelu koos hindadega, mis annab ülevaatliku pildi erinevate teenuse osutajate poolt pakutavatest teenustest.

NB! Kõneteenusnumbritele helistamisel kehtib fikseeritud tasu (tavahind):

 • mobiiltelefonilt 0,2278 €/minut km-ga
 • lauatelefonilt kõnealustustasu 0,0312 €/kord + 0,0222 €/minut km-ga

Tavahinnaga kõneteenusnumbrite puhul kõne alguses eraldi hinnateavitust ei toimu - hind on fikseeritud Telekomi hinnakirjas punkt 7: Hinnakirja üldosa  

Kõneteenusnumbritele helistamise hind ei sõltu kliendi poolt valitud teenuspaketist, vaid on kõikidele helistajatele ühene.
 

Erandiks on:

 • kõneteenusnumbrid, millele helistamine on tasuta:
  • seadusest tulenevalt – kõik 800-teenusnumbrid
  • sisuteenuse pakkuja valikul – 3-5 kohalised lühinumbrid
 • televisiooni saadetes kasutatavad hääletusnumbrid (mängu registreerimised; küsimustele vastamised jms), milledele rakendub ühenduse hetkest ainult eritariif (reeglina kõne hind)

Kõnekestust arvestatakse ja maksustatakse sekundipõhiselt (minutihinna korral) ja kõnepõhiselt (kõne hinna korral).

Annetusnumbrite puhul on kõne 10 algussekundit (teavituse aeg) helistajale tasuta, annetuse summa rakendub pärast teate kuulamist 11. sekundist. Kliendi arvel näidatakse ainult maksustatavat kõne ja selle kestust (üle 10 sekundi kestvaid kõnesid).
Annetuse summad on käibemaksuvabad ja kantakse täies mahus üle annetusprojekti läbiviijale.

 

Kõneteenusnumbrid on:

 • 3-5 -kohalised lühinumbrid kujul 11x - 19xxx – helistamise hind sõltuvalt teenuse osutaja otsusest on tavahinnaga või eritariifiga või tasuta
 • 800-teenusnumbrid kujul 8002xxx - 8009xxx; 10-11-kohalised rahvusvahelised 800-numbrid – helistamine tasuta
 • 900-teenusnumber kujul 900xxxx - 9009xxx – helistamine eritariifiga
 • Kui teenuse osutaja pakub tasulist teenust, lisandub eritariif (kas kõne- või minutihind) tavahinnale 11. kõnesekundist ning 10 algussekundi jooksul on teenuse osutaja kohustatud helistajat teavitama lisanduvast eritariifist.

 

 


 

Ajutine väljalülitamine

Ei ole vaja maksta teenuste eest, mida sa ei tarbi – lülita  suvilas talveks ajutiselt telefon, internet ja eKodu välja.

Soovi korral saad kuni 12 kuuks (360 päevaks) meie teenused ajutiselt välja lülitada. Nii ei pea sa tasuma teenuste eest, mida sa mõnda aega ei tarbi. Näiteks, kui lähed pikale reisile, või oled talvel pikalt linnakorteris ning suvilas internetti ja telefoni ei kasuta.

 • Ilma lisalepinguta
 • Seadmed jäävad sinu kätte
 • Ei mingeid kulusid
 • Telefoninumbrid jäävad alles

Tellimistasu:

 • Elioni eKodu iseteeninduskeskkonnas 1,90 €
 • Elioni klienditeeninduses (poed, telefon, e-mail)  6 €

Lisame tellimistasu sinu järgmise kuu arvele. Sisselülitamine on tasuta.


Tellimine:

Kui soovid teenuse ajutiselt välja lülitada, telli väljalülitamine eKodust. Tellimisel määra päev, millal teenus välja lülitatakse ning millal uuesti aktiveeritakse.


Oluline teada!
 
Ajutiselt väljalülitatud teenusega ei saa teha täiendavaid toiminguid, nt lisateenuseid tellida, kolida teenust teisele aadressile jne. Kui soovid täiendavaid toiminguid teha, siis lõpeta ajutine välja lülitamine ja telli teenused.
 

Pane tähele:

 • Telefoni puhul on piiratud ainult väljuvad kõned, mis tähendab, et sissetulevatele kõnedele saad endiselt vastata. Samuti säilib võimalus valida hädaabi numbreid.
 • Kui kasutad mingit kindlat teenusepaketti, saab ajutiselt välja lülitada kogu paketi, mitte paketis olevaid teenuseid eraldi.

Ajutine väljalülitamine

Ei ole vaja maksta teenuste eest, mida sa ei tarbi – lülita  suvilas talveks ajutiselt telefon, internet ja eKodu välja.

Soovi korral saad kuni 12 kuuks (360 päevaks) meie teenused ajutiselt välja lülitada. Nii ei pea sa tasuma teenuste eest, mida sa mõnda aega ei tarbi. Näiteks, kui lähed pikale reisile, või oled talvel pikalt linnakorteris ning suvilas internetti ja telefoni ei kasuta.

 • Ilma lisalepinguta
 • Seadmed jäävad sinu kätte
 • Ei mingeid kulusid
 • Telefoninumbrid jäävad alles

Tellimistasu:

 • Elioni eKodu iseteeninduskeskkonnas 1,90 €
 • Elioni klienditeeninduses (poed, telefon, e-mail)  6 €

Lisame tellimistasu sinu järgmise kuu arvele. Sisselülitamine on tasuta.


Tellimine:

Kui soovid teenuse ajutiselt välja lülitada, telli väljalülitamine eKodust. Tellimisel määra päev, millal teenus välja lülitatakse ning millal uuesti aktiveeritakse.


Oluline teada!
 
Ajutiselt väljalülitatud teenusega ei saa teha täiendavaid toiminguid, nt lisateenuseid tellida, kolida teenust teisele aadressile jne. Kui soovid täiendavaid toiminguid teha, siis lõpeta ajutine välja lülitamine ja telli teenused.
 

Pane tähele:

 • Telefoni puhul on piiratud ainult väljuvad kõned, mis tähendab, et sissetulevatele kõnedele saad endiselt vastata. Samuti säilib võimalus valida hädaabi numbreid.
 • Kui kasutad mingit kindlat teenusepaketti, saab ajutiselt välja lülitada kogu paketi, mitte paketis olevaid teenuseid eraldi.

Telefoni tutvustus

 

Tellimine

Minutipaketid

Paketi minutihinnaga saad helistada Eesti, Rootsi, Soome, Taani, Norra, Läti, Leedu ja Venemaa fiks- ja mobiilnumbritele. Teiste riikide hinnad leiad siit.
Lisaks saad helistada 3 sõbranumbrile tasuta. Kõnesid sõbranumbrile ei arvestata minutipaketi mahu sisse.
Kõnemahu ületamisel hakkavad kõnedele kehtima “Telefonipakett” paketi minutihinnad. Minutipaketiga ei saa kasutada Sõbrariigi ja Kõneboonuse teenuseid. Kui sul ei ole Elioni internetiühendust, siis lisandub paketi hinnale alusühenduse kuutasu 6,33 €.

Kuutasu

1.99 €

Telli

Kuutasu

3.59 €

Telli

Kuutasu

6.79 €

Telli

 

Telefonipakett

Telefonipakett sobib sulle, kui helistad vähe. Paketil ei ole kuutasu, tasuda tuleb räägitud kõneminutitelt. Eestisisesed kõned laua- ja mobiilivõrgus 0,0350 € / min ööpäev läbi, kõnede hinnad välisriikidesse leiad siit. Telefonipaketiga ei saa kasutada Sõbranumbri, Sõbrariigi ja Kõneboonuse teenuseid. Kui sul ei ole Elioni internetiühendust, siis lisandub paketi hinnale alusühenduse kuutasu 6,33 €.

Telli

 

...

Kõnepostkast

Et kõik Sulle saabuvad kõned saaksid vastuse!

 

Kardad, et ei saa tähtsale kõnele vastata?
Sul on liialt kiire, et kõikidele kõnedele kohe vastata?
Tahad teada, kes, millal ja miks helistas?

Kõnepostkast vastab sissetulevatele kõnedele sinu eest ka siis, kui telefon ei vasta.

Kõnepostkast on

 • internetitelefoni lisateenus
 • lihtne ja mugav
 • sinu eest seadistatud
 • tasuta
 • eesti ja vene keelne

Kuidas Kõnepostkasti kasutada?

Saad oma Kõnepostkasti teenust juhtida, jäetud teateid kuulata, tagasi helistada, tervitusteadet muuta ja palju muud nii oma telefoniga, uue nutiTV-ga kui ka Elioni iseteeninduses. Sinu Kõnepostkastis on alati ruumi, sest sinna mahub pea 1000 kuni 3-minutilist teadet. Säilitame teateid üks kuu. Täpsemad juhised leiad Elioni abiinfost

Telefoniga
Tasuta lühinumbril 147

Uue nutiTV-ga
Otse oma teleri ekraanil

Iseteeninduses
Mugavalt Elioni iseteeninduses